هواپیمایی آسمان

۱۳۹۴-۰۲-۲۶

استرداد بهای بلیط و یا لغو ذخیره جا به منظور انصراف از مسافرت و یا تغییر وقت پرواز مشروط به رعایت و انجام شرایط مشروحه زیر است که قسمتی از شرایط قرارداد حمل مسافر هواپیمایی آسمان را در خطوط داخل کشور تشکیل می دهد .

مسافر باید در موقع خرید بلیط هواپیما پروازی را که با آن مسافرت می نماید تعیین و جای خود را ذخیره نماید.

حضور مسافر در فرودگاه مربوطه در ساعتی که از طرف شرکت تعیین می شود ضروری است و پرواز هواپیما به علت تاخیر حضور مسافر در فرودگاه به تعویق نخواهد افتاد.

درخواست لغو جای ذخیره شده به منظور تغییر پرواز و یا انصراف از مسافرت با رعایت مواد ۴ و ۵ و ۶ با ارائه بلیط در ساعات کار به یکی از مراجع زیر میسر است.

الف – تا ساعت ۱۲ ، ظهر روز قبل از پرواز ، در دفاتر فروش شرکت هواپیمایی آسمان و یا نمایندگان کل فروش شرکت و یا آژانس فروشنده بلیط

ب – از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز تا سی ،۳۰ دقیقه ، قبل از پرواز در دفاتر فروش شرکت هواپیمایی آسمان و یا نمایندگان کل فروش شرکت در شهر مبدا پرواز

در صورتیکه مسافر تا ساعت ۱۲ ظهر سه روز قبل از پرواز جای ذخیره شده را به هر علت لغو کند و یا بعد تغییر دهد مبلغ پنج درصد ،۵%، از بهای بلیط یکسره در مسیری که لغو و یا تغییر داده است کسر و بقیه بهای بلیط استرداد خواهد شد.

در صورتیکه مسافر از ساعت ۱۲ ظهر سه روز قبل از پرواز جای ذخیره شده را به هر علت لغو کند و یا به بعد تغییر دهد شرکت هواپیمایی آسمان مبلغ ده درصد ، ۱۰% ، از بهای بلیط یکسره در مسیری که لغو و یا تغییر داده است کسر و بقیه بهای بلیط را تسویه خواهد کرد.

در صورتیکه مسافر از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز جای ذخیره شده خود را در پرواز مقرر لغو کند و یا پرواز خود را به بعد تغییر دهد مبلغ سی درصد ، ۳۰% ، از بهای بلیط یکسره در مسیری که لغو یا تغییر داده است کسر و بقیه بهای بلیط استرداد خواهد شد.

هر مسافری که حداکثر تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز مقرر برای استفاده از جای ذخیره شده در فرودگاه مربوطه حاضر نگردد غائب و منصرف از پرواز محسوب و پنجاه درصد ، ۵۰ درصد، از بهای بلیط استفاده نشده در مسیر مورد نظر کسر و بقیه بهای بلیط استرداد خواهد شد.

در موارد زیر مقررات فوق جاری نخواهد بود و تمام بهای بلیط خریداری شده به مسافر پس داده خواهد شد و شرکت هواپیمایی آسمان تعهد و مسئولیت دیگری نخواهد داشت :

الف – در صورتیکه لغو پرواز مقرر و یا تاخیر  بیش از دو ساعت که منجر به انصراف از سفر گردد.
ب – در صورتیکه غیبت مسافر برای استفاده از جای ذخیره شده به علت تاخیر ورود هواپیمای دیگر باشد که طبق برنامه باید مسافر مذکور را در زمانی که استفاده از پرواز مقرر امکان پذیر باشد به فرودگاه مبدا برساند .
ج – در صورت حذف فرود هواپیما در ایستگاهی که مسافر باید سوار شود.

بار مسافرین صرفنظر از محتویات و ارزش آن جهت حمل پذیرفته می شود. لذا هواپیمایی آسمان در قبال ادعای فقدان یا آسیب اشیاء قیمتی ، فاسد شدنی و شکستنی مسئولیتی در قبال مسافر نخواهد داشت.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید

نام شما

ایمیل شما

وب سایت شما